Ko je ovisnik?

 

 

 

Većina nas ne mora dva puta da razmisli da bi dala odgovor na ovo pitanje. Mi znamo! Čitav naš život i način razmišljanja vrtjeli su se oko droge, na ovaj ili onaj način – nabavljanje, drogiranje i pronalaženje načina i sredstava da se nabavi još. Živjeli smo da bi se drogirali, a drogirali smo se da bi živjeli. Vrlo jednostavno, zavisnik je muškarac ili žena čijim životom upravlja droga. Mi smo ljudi pod vlašću progresivne bolesti koja se uvijek završava istim: zatvorima, ustanovama ili smrću.